Anasayfa

Kemal Sunal'? kaybettik..

kemal sunal an? defterine görüs,lerinizi yaz?n.

Kemal Sunal kupas? almak için t?klay?n.

Türk Sinemas?n?n "Kötü Adamlar?"ndan biri, Süheyl Eg(riboz ve "Komik"lerinden biri, Sami Hazinses "Emektarlar" bölümünde. Yak?nda dig(erleri ve yas,amlar?...

Daha çok yaz?ya ve resime ihtiyac?m var. Türk Sinemas? ile ilgilenen arkadas,lar, elinizdeki yaz? ve resimleri gönderirseniz burada yay?nlayacag(?m.

ziyaretçi defteri açt?m..görüs,lerinizi yazman?z? bekliyorum.

Türk Film Replikleri ile bas,lam?s,t?m, bundan sonra Türk Sinemas? ile ilgili kendi çap?mda yapt?g(?m aras,t?rmalar? da burada yay?nlayacag(?m.

Bunun ilk örneklerini, "Türk Sinemas?" bas,l?g(? alt?nda bu sayfalarda bulabilirsiniz.

Bozuk linkleri düzeltmeye çal?s,t?m. Özellikle "Dünyay? Kurtaran Adam" filminin video dosyalar?n? yeni server'a tas,?d?m. Yak?nda 'geocities, xoom' gibi server'larda olan "wav" dosyalar?n? da bu server'a tas,?yacag(?m.

Ayr?ca uzun zamand?r yeni film yay?nlayamam?s,t?m. Çok yak?nda Cüneyt Ark?n'?n bir filminin repliklerini burada bulacaks?n?z.

 

Cüneyt Ark?n : "...Gençler aras?nda Türk sinemas?na kars,? tav?r almak, onlara sanki bir kis,ilik kazand?r?yordu. Sineman?n yan?nda olan hiçbir kurum yoktu. Bizle 'Zengin k?z, yoksul adam numaralar?ndan bas,ka bir s,ey yapm?yorsunuz' diye alay ettiler..."

Senarist Bülent Oran : "Bir dönem Yes,ilçam tamam?yla reddedildi ama halk?n isteklerinin deg(is,medig(i, bu eski filmler TV'lerde yüksek reyting al?nca anlas,?ld?. "


isim :
email:
Posta listemize kat?lmak için lütfen e-mail adresinizi yaz?n.

son güncelleme 25.06.2000

spoerlein | aujam | submarine | totalizm | portalbebe | russian | apab | exmormon | replik | acocinar